Naša djelatnost

Industrijski plastični odpad, točnije PVC profile od prozora pikupljamo na način da nam proizvođač sakupi otpadne profile u naše polipropilenske jumbo vreće te po njihovu dojavu mi preuzimamo sakupljeni otpad. Isto tako naša tvrtka posjeduje preklopne box-ove za prikupljanje PVC otpada koji su praktični za rukovanje i utovar. Box-ove ustupljujemo partnerima na korištenje. Nakon sakupljanja, PVC otpad se reciklira, klasira i obrađuje kako bi se omogućilo ponovno korištenje PVC-a.

...


PVC ili V (polivinil klorid) je kao termoplast idealan za recikliranje, dok se u prirodi razgrađuje jako sporo te tako bačen predstavlja veliku prijetnju i štetu u prirodi. Na slici lijevo možemo vidjeti simbol koji se koristi za identifikacijski kod plastičnih materijala, a sastoji se od tri strelice koje su usmjerene u smjeru okretanja sata čineći trokut u kojem se nalazi broj, često sa akronimom koji označava plastiku ispod trokuta. PVC je označen brojem "3" i slovom "V". PVC se reciklira najčešće da bi se proizvele cijevi, profili, ograde i boce koje se ne koriste u prehrani. Prikupljanjem i recikliranjem PVC otpada brinemo za okoliš, floru i faunu.